Givers februari 2024: Boemerang Givers

Hooggeachte vrienden en vriendinnen

Met de meest nederige groeten wend ik mij tot u in uw hoedanigheid van respectabel persoon in het kader van de Givertak van den 4811. Het is met opperste achting dat ik u hierbij ons schema voor de activiteiten gedurende de maand februari des lopenden jaars aanbied.

4 Februari 9u30 – 12u15: Patrouillespel F. Willem

Dezer dag leggen wij, de leiding, de verantwoordelijkheid van de vergadering in de hoede van de Patrouille van Willem. Wat deze vergadering precies behelst is voor ons eveneens een raadsel.

11 Februari: Géén vergadering

Géén vergadering maar wel een mededeling:

In derrogatie van het traditio juris, welks dictaat instrueert aangaande de schriftelijke cartografische indicaties, alsook de geospatiale coordinates, presenteert zich een alternatieve exegetische modaliteit die ressorteert in een tripartiete woordenreeks ter duiding ener geografische lokaliteit. Het fenomeen der codificatie, gestolpt in deze driedubbele linguïstieke entiteiten, heeft zich.repetitief.aangediend aan de visuele zintuiglijkheid uwer waarneembaarheid. Middels de korrekte transfiguratie van het syntactisch ensemble "Que Très Palabras" ,naar de Engelse taal, is u in staat gesteld het intellectualis vernuft aan te wenden in de discursieve detectie van de appliqueerbare applicatie dan wel online situs, waardoor het possibel wordt geacht de door den haakse meridianen en parallellen geconcipieerde geographische accoorden te deciferen.

18 Februari 9u30-12u15: Valsspeelspel

Ons moeder zei altijd dat eerlijk het langst duurt, dat regels er zijn om gevolgd te worden en dat valsspelen echt niet kan. ONZIN!! laat de innerlijke fraudeur in jullie maar los, lieg totdat je je eigen leugens gelooft en heb lak aan de regels!! Vandaag spelen we namelijk het valsspeelspel. 

Je mag voorbereid komen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsspelen

23 – 25 Februari: Groepsweekend

Eindigen doen we de maand met de start van ons eerste weekend samen, spannend.  Een heel weekend lang staan we oog in oog met de andere takken, dat beloofd (ahja, de leden die het minst aanwezig zijn in Januari en Februari mogen zich alvast voorbereiden om ne keer de afwas te doen). Allemaal komen is de boodschap!! Deze boemerang is al vrij lang dus ik denk dat ik eens ga afronden in plaats van nog eindeloooooos te liggen palaveren over hoe leuk het weekend wel niet wordt en welke activiteiten we gaan doen en waar we naartoe gaan en wat we gaan eten en hoeveel onderbroeken ik ga inpakken enzoverder enzoverder enzoverder.

Soit, Jullie krijgen nog een weekendbrief met meer info

 

TL;DR

-            Kom naar vergaderingen

-            Lees de weekendbrief

-            Neem genoeg onderbroeken mee op weekend ( een ongelukje is snel gebeur(d)(t))

Ciaokes Byekes en groetjes aan de mama’s

Ondertekend, de Giverleiding.