Nieuwe maatregelen

De vergaderingen zullen doorgaan in bubbels van 10 kinderen. De bubbels zullen per tak deze week nog verdeeld worden en deze zullen voor de volledige periode (31 januari tot en met 21 februari voor kapoenen en welpen; 7 februari tot en met 21 februari voor jonggivers en givers) gelden. We vragen u om ieder kind apart in te vullen in het formulier, indien u meerdere kinderen op de scouts heeft.

We willen jullie vragen om enkel uw zoon of dochter in te schrijven als hij of zij echt elke zondag gaat komen, aangezien het voor de leiding niet zo voor de hand liggend is om vergaderingen te plannen voor zo een kleine groep en het een grote impact heeft op de vergadering wanneer er een paar leden niet komen.

We willen jullie vragen om het formulier in te vullen tegen ten laatste zaterdag 30 januari om 12 uur ’s middags, zodat de leiding nog voldoende tijd heeft om de bubbels in te delen. Later die dag zal iedere tak zijn bubbels en de afspreekplaats per bubbel naar jullie communiceren, we willen jullie vragen om deze bubbels en de plaats te respecteren en afstand te houden met andere bubbels. De afspreekplaatsen (dit zijn de plaatsen waar iedere bubbel zijn vergadering zal starten, zullen voldoende verspreid zijn en duidelijk aangegeven worden).

 

In het formulier zal er de optie zijn om een vriendje in te vullen waarbij uw zoon of dochter graag zou zitten. Hiermee zal, tot in de mate van het mogelijke, rekening gehouden worden. We vragen jullie om jullie hier niet te hard op vast te pinnen, aangezien het voor onze leiding al een heuse taak is om de bubbels in te delen.

 

Ten slotte zouden we er nogmaals op willen drukken dat de leden die komen GEEN andere buit

Iedereen mag 1 vriendje kiezen waarmee hij samen wil zitten in de bubbel van 10. Er is geen garantie dat hier rekening mee gehouden wordt.