Sponsortocht Jins Scherpenheuvel

Beste ouders/vrienden/sympathisanten,

Terwijl dit turbulente scoutsjaar stilaan op haar einde begint te lopen, komt voor ons Jins het langverwachte kamp steeds dichterbij. Onze succesvolle wijnverkoop in december heeft er reeds voor gezorgd dat we een mooi bedrag bijeen hebben geraapt om ons Jinkamp deels te financieren, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Daarom hebben we besloten om op zaterdag 17 april op sponsortocht te trekken naar het bedevaartsoord te Scherpenheuvel. Deze loodzware wandeling van om en bij de 55km zal van ieder van ons een enorme inspanning vragen. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen mocht u ons d.m.v. een financiële bijdrage een symbolisch duwtje in de rug geven om deze onderneming tot een goed einde te brengen.

Bovendien zullen wij voor elke sponsor een kaarsje branden op onze bestemming als teken van dank. Praktisch zal u als sponsor de keuze hebben tussen twee opties. Ofwel sponsort u een bedrag naar keuze voor de volledige tocht, ofwel kiest u ervoor een individuele Jin te sponsoren, dit per gewandelde kilometer.

Jullie gulle giften kunnen terecht op het rekeningnummer BE97 7360 7639 5749 met mededeling "Sponsoring volledige tocht <naam jin>" OF "Sponsoring <bedrag per km> per km <naam jin>".

De Jins van Scouts 4811 bedanken jullie alvast voor jullie steun!

 
1 Begin 2 Voltooid