Waarom bouwen wij?

Maximale capaciteit bereikt

Onze scoutsgroep is de laatste jaren sterk gegroeid. Hierdoor hebben we sinds 2011 de maximale capaciteit van onze huidige infrastructuur bereikt: 200 leden! Een ledenstop en wachtlijst werden ingevoerd om de groei een halt toe te roepen en onze werking en de kwaliteit ervan niet in het gedrang te brengen.

Op heden moet de groep dus regelmatig jonge leden en ouders teleurstellen door hun inschrijving te weigeren. De oplossing ligt voor de hand: een uitbreiding van de infrastructuur. Twee jaar geleden is een werkgroep begonnen met de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Na heel wat plan en overleg werk is deze werkgroep met een concreet bouwplan naar buiten getreden. Door een nieuw lokaal, haaks op het bestaande lokaal, te bouwen kunnen we terug volwaardige lokalen creëren voor elke tak.

Speelruimte aan de rand van 't Stad

Ons huidig lokaal werd gebouwd in de jaren 60 en is gelegen op het Wilrijkse plein. Deze ideale ligging was steeds een enorm potentieel aan speelterrein voor onze groep. De laatste jaren zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd op het Wilrijkse plein. Stad Antwerpen heeft stevig geïnvesteerd in de aanleg van diverse sportfaciliteiten en wil ook de overige ruimte nog zo multifunctioneel mogelijk invullen.

Dit wil zeggen dat er voor onze groep een enorme kans zich voordoet, niet alleen zijn we gesterkt in onze inplanting in de wijk, als groep kunnen we mee bijdragen aan het multifunctioneel inzetten van de beschikbare ruimte. Verschillende kansen doen zich voor: een nieuw lokaal kan ook een nut hebben voor andere lokale organisaties, een nieuwe multifunctionele bestemming van de terreinen rond de lokalen komt de leefbaarheid in de wijk ten goede. Meer betrokkenheid van andere partijen versterkt onze rol als scoutsgroep in de buurt.

2016: een mijlpaal voor den 48-11?

Momenteel hebben we onszelf het ambitieuze doel gesteld om in 2016 onze nieuwe lokalen te kunnen inhuldigen. Dit is ook symbolisch gezien een erg mooi jaar aangezien onze scoutsgroep dan zijn 75-jarig bestaan viert. Hopelijk hebben we over een jaar dus twee redenen om te vieren: ons jubileum én de inhuldiging van nieuwe lokalen. Dit belooft alvast een groots volkfeest te worden!