Jonggiverkamp 2020
Jonggivers
Weekend/Kamp
woensdag 1 juli u (Hele dag) tot woensdag 15 juli u (Hele dag)

De eerste- en tweedejaars vertrekken op 3 juli 2020 

De derdejaars vertrekken op 1 juli 2020