Inschrijvingen Groepsweekend 2023

De weekendprijs bedraagt €40 per lid. De inschrijving is pas definitief na de betaling op

BE30 0688 9815 0511

met vermelding: “Groepsweekend 23 + naam en voornaam lid".

Tot welke tak behoort dit kind?