Onze scouts bouwt! Steun jij ons mee?

Nieuw lokaal

   
Beste (oud)lid, ouder, sympathisant
    
Op de overgang in september hebben wij met het Knooppunt reeds aangehaald dat wij een aantal pistes bewandelen ten behoeve van de financiering van de nieuwe lokalen.
Wij hebben ondertussen bij diverse Wilrijkse bedrijven een sponsordossier ingediend en wachten vol ongeduld op de eerste reacties. Daarnaast bekijken wij momenteel een piste voor gedeeld gebruik van het lokaal om zodoende ons investeringsbedrag kleiner te maken en dus sneller te kunnen starten. Tevens onderhandelen wij daarom ook met de bevoegde diensten om het subsidiepercentage omhoog te krijgen.
   
Moest u zelf in een bedrijf in het Antwerpse of Wilrijkse werken en een mogelijkheid tot sponsoring zien, of moest u twee rechterhanden hebben en graag links of rechts even bijspringen tijdens de bouw, zouden wij zeer dankbaar zijn indien u ons dit kan laten weten per kerende. Hiervoor hebben we trouwens een bouwdossier voor opgesteld dat u hier kan terugvinden.
   
In de marge werd ook vermeld op de overgang dat het mogelijk is om particulier fiscaal aftrekbare giften te doen. 
hiertoe kan u storten op volgend rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 met mededeling BVG 5-346 SCOUTS 4811 BOUWT
Dit wil kort zeggen dat u bij een fiscale gift van 100 euro, 45 euro terug kan trekken van de belastingen in 2016 (als u nog deze maand stort). 
Alle info omtrent deze giften kan u op onze nieuwe bouwpagina terugvinden.
    
Wij danken u op voorhand reeds voor uw mogelijke gift en hopen zeker om u bij de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016 te mogen verwelkomen.
   
   
Vriendelijke groeten,
xxxxxx
Groepsleiding en Knooppunt vzw