Jonggivers januari 2021: Boemerang Januari 2021!!!


Jullie favoriete leiding wenst iedereen alvast een warm Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie er van genoten. Voor jullie leiding is het een 'drukke periode' dus kunnen we moeilijk vergaderingen organiseren deze maand. 

Wat betekent 'een drukke periode' concreet? Dat de implicatie in dit geval inderdaad probleemloos mag worden vervangen door∼p∨q. Dit maakt een goed begrip in  de propositie logica een stuk makkelijker: aangezien aan q is voldaan, maakt het niet uit of p dan wel∼p. Ook de overige gevallen kan je nu op deze manier nagaan. Het heel concrete gevolg van dit alles is dat we in de propositie logica een aantal wel zeer ei-genaardige redeneringen kunnen aantonen, redeneringen die allerminst overeen-stemmen met het gangbare gebruik van uitdrukkingen van de vorm “Als . . . dan. . . ” in de natuurlijke taal. Zo kunnen we tonen dat p`q⊃p, in woorden: gegeven een uitdrukking kan men binnen de propositie logica bewijzen dat deze uitdrukkingvolgt uit om het even welke andere uitdrukking (van q is hier immers nergenssprake in de premissen). Een concreet voorbeeld: gesteld dat de straten nat zijn, dan kan ik beweren “Indien het regent, zijn de straten nat” maar evengoed “Indien de auteurs van dit boek vrouwen zijn, worden de straten nat” (eenfeitelijke onwaarheid als antecedent), of zelfs “Indien alle armen rijk zijn, zijn de straten nat” (inderdaad, een contradictie als antecedent). Immers: zijn de straten effectief nat, dan heb ik (binnen de grenzen van de propositie logica!) slechts dit gegeven nodig om om het even welke implicatie met deze zin als consequent af te leiden.Een ander voorbeeld is∼p`p⊃q, in woorden: als iets niet het geval is, dan volgt er om het even wat (=alles) uit. Met andere woorden (∀x)(Px∨Qb)`(∃x)(∼Px⊃Qx).

Ja, jullie lezen het goed. Voor jullie leiding is het EXAMENS!!!!
Vergeet zeker niet jullie mail eens te checken voor wat meer uitleg.

Groetjes je liefste leiding
Lukas, Michiel, Isabelle, Toke, Dries, Thomas, Henri en Ellen